წაიტყვის - (ფშაურ) წამოროშავს
წანდელი – (ქართლი) მოხრილპირიანი დანა
წელები - (ფშაურ) ნაწლავები
წერი – (ხევსურ) ძნის ზვინი
წილობა – (ხევსურ) პატარა ნაჭერი (მოხარშული ხორცის, პურის, ქადის)
წიწანი - (ხევსურ) ორჯამიანი თასი
წიწკი – (ხევსურ) წკირი, ხის გამხმარი ტოტი
წუწრუტანა – (კახურ–ქიზიყური) ვიწრო (დაცინვით)

Комментариев нет:

Отправить комментарий